Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu DlaNastolatek.pl

§ 1

Administratorem serwisu DlaNastolatek.pl jest KMedia Monika Przepióra, z siedzibą w Poznaniu, ul. Czosztyńska 11, 60-474, adres e-mail dlanastolatek.pl@gmail.com

§ 2

Przedmiotem działalności serwisu DlaNastolatek.pl jest udostępnianie Użytkownikom treści o tematyce lifestylowej.

§ 3

Korzystanie z serwisu DlaNastolatek.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Korzystanie z serwisu DlaNastolatek.pl jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji. Dla prawidłowego korzystania z serwisu DlaNastolatek.pl niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu, akceptującym pliki cookies.

§ 4

Serwis DlaNastolatek.pl umożliwia Użytkownikom zamieszczanie komentarzy pod wybranymi treściami opublikowanymi przez Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do tych treści na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

§ 5

Administrator może usunąć treści z serwisu DlaNastolatek.pl lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili bez podania przyczyny.

§ 6

Serwis DlaNastolatek.pl wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Cookies służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu DlaNastolatek.pl. Adresy IP, z jakich korzystają użytkownicy serwisu DlaNastolatek.pl są rejestrowane i mogą być udostępniane odpowiednim, uprawnionym organom państwowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.

§ 7

Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu DlaNastolatek.pl użytkownik może zgłaszać na adres: dlanastolatek.pl@gmail.com. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni licząc od dnia jej złożenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez Administratora reklamacji w formie pisemnej.