W tym wpisie zagłębimy tematykę przemocy w szkole, która dla wielu jest tematem tabu. Przede wszystkim skupimy się na formach, przyczynach oraz skutkach agresji.

Przemoc, czyli inaczej krzywdzenie, to wszystkie formy fizycznego bądź emocjonalnego złego traktowania drugiego człowieka. Działania te faktycznie lub choćby potencjalnie krzywdzą drugiego człowieka i mogą dotyczyć jego zdrowia, możliwości przetrwania, rozwoju lub godności.

Przemoc w szkole – formy, przyczyny, skutki

Krzywdzenie w szkole może dotyczyć relacji nauczyciel-uczeń lub uczeń-uczeń.

Formy przemocy wobec uczniów 

a) przemoc fizyczna – są to wszelkie celowe zachowania z użyciem siły, w konsekwencji których uczeń doznaje bólu. Zaliczamy do nich między innymi:

 • bicie
 • popychanie i szarpanie
 • opluwanie
 • zamykanie i przetrzymywanie w pomieszczeniu
 • zabieranie pieniędzy.

Szczególną formą przemocy fizycznej jest przemoc seksualna, do której należy molestowanie (rozbieranie, dotykanie) oraz gwałcenie.

b) przemoc psychiczna – dotyczy wszelkich zachowań stosowanych przez sprawcę przemocy, które w rezultacie prowadzą lub mogą prowadzić do zaburzenia bądź zniszczenia konstruktywnego obrazu własnej osoby posiadanego przez ucznia. Wyróżniamy tu:

 • przezywanie
 • wyśmiewanie
 • szantażowanie i grożenie
 • robienie oraz upublicznianie kompromitujących zdjęć bądź filmów.

Przyczyny przemocy wobec uczniów

Odstawanie od rówieśników jako przyczyna przemocy

Najczęściej osobą doświadczającą przemocy jest uczeń, który pod jakimś względem jest inny niż pozostali. Powodem krzywdzenia mogą być choroby (np. skórne), czynniki związane z wyglądem (kolor skóry lub włosów, wada wzroku, postura, styl ubierania się) bądź charakterem (uległość, nieśmiałość, brak pewności siebie). Ponadto może być to wiara, nietypowe zainteresowania, status społeczny, wykształcenie, praca rodziców lub ich sytuacja materialna czy sprzeciw wobec podporządkowaniu się grupie.

Radzenie sobie z problemami jako przyczyna przemocy

Sprawami przemocy są często osoby, które same doświadczają agresji w środowisku rodzinnym. Zdarza się także, że oprawcami są dzieci wychowane w ?dobrych domach”, przez rodziców o wysokim statusie materialnym i pozycji społecznej. W ślad za tym idą bardzo wysokie wymagania wobec dziecka oraz surowe konsekwencje za każdy popełniony błąd. Młodzi ludzie odreagowują narzucaną im presję w szkole. Przemoc daje im poczucie, że kontrolują sytuację i mają wpływ na swoje życie.

Skutki przemocy w szkole

Przemoc w szkole może doprowadzić do bardzo dotkliwych skutków, które czasami ciągną się przez całe życie. Przykładami skutków bycia ofiarą przemocy szkolnej mogą być:

 • wagarowanie lub unikanie szkoły
 • zamknięcie się w sobie
 • depresja
 • bezsenność
 • problemy wychowawcze
 • zaburzenia odżywiania
 • stosowanie używek
 • samookaleczanie lub próby samobójcze, a nawet samobójstwa.

Przemoc w szkole – jak reagować?

Jeśli jesteście świadkami stosowania przemocy wobec innych, koniecznie powinniście zareagować. Wkraczanie pomiędzy ofiarę a oprawcę (oprawców) nie jest dobrym pomysłem, szczególnie jeśli agresorzy mają dużą przewagę liczebną. Przede wszystkim jednak należy pomóc osobie, która doświadczyła przemocy. Jeśli to konieczne, powinniśmy zabrać ją do lekarza lub zachęcić do zgłoszenia sprawy na policję. Zaoferujmy nasze wsparcie, tak aby ofiara wiedziała, że nie jest z tym wszystkim sama.

Przemoc w szkole – gdzie zgłosić?

W pierwszej kolejności warto poszukać pomocy w szkole. Wychowawca, pedagog, zaufany nauczyciel, dyrektor, a nawet pielęgniarka – żadna z tych osób nie powinna zbagatelizować naszego zgłoszenia. Oczywiście należy również poinformować rodziców, którzy w razie konieczności mogą także zgłosić problem w placówce edukacyjnej. Jeśli to nie pomoże, można poszukać pomocy w kuratorium lub fundacji zajmującej się przemocą (np. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

Polecamy: Kiedy warto pójść do psychologa?

Przemoc w szkole – formy, przyczyny, skutki | Fot. Pinterest

Źródło tekstu: https://www.psychologiczny.com.pl/art/105,przemoc-w-szkole-przyklady-przyczyny-i-skutki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj